De sex olika greppen

Transversalt finger grepp

Transversalt finger grepp

Nyckel grepp

Nyckel grepp

Tum grepp

Tum grepp

Transversalt volar grepp

Transversalt volar grepp

Fem finger grepp

Fem finger grepp

Lateralt precisions grepp

Lateralt precisions grepp

Multi grepp

6 olika grepp

6 olika grepp som barnet kan amvända. Fem finger-, presision, tum-, transversalt volar- och finger grepp är ett mycket mera användbara grepp än det hela handen grepp som barnen tvingas att använda. Barnen tränar sin fingerfärdighet istället och det ger en  bra övergång från att äta med händerna. Hålet i skeden ger kontakt mellan pekfinger och tumme och barnet kan sticka tummen eller pekfingret igenom hålet för ett säkert grepp.

Barns utveckling

  • 6 månader: Barnet äter med händerna.
  • 9 månader: Barnet börjar plocka ärter, legobitar mm mellan tumme och pekfinger. Barnen vill hålla skeden under matning. Stimulera barnens eget ätande och introducera tum och fingergrepp.
  • 12 månader: Barnen har utveckat sin finmotorik och kan plocka saker mellan tumme och pekfinger. Öva med pincett och precisionsgrepp.
  • 18 månader: Barnet kan äta finmotoriskt med olika grepp. Alla barn är olika. Öva, öva, öva. Kom ihåg att det är bra att tidigt få en bra erfarenhet av att kunna äta.  Kladdigt men nyttigt.

Fördelar