Multigrepp

De 6 olika greppen

Transversalt finger grepp

Nyckel grepp

Tum grepp

Transversalt volar grepp

Fem finger grepp

Lateralt precisions grepp

Multi grepp

6 olika grepp

6 olika grepp som barnet kan amvända. Fem finger-, presision, tum-, transversalt volar- och finger grepp är ett mycket mera användbara grepp än det hela handen grepp som barnen tvingas att använda.

Barnen tränar sin fingerfärdighet istället och det ger en  bra övergång från att äta med händerna. Hålet i skeden ger kontakt mellan pekfinger och tumme och barnet kan sticka tummen eller pikfingret iungenom hålet för ett säkert grepp.

Barns utveckling

  • 6 månader: Barnet äter med händerna.
  • 9 månader: Barnet börjar plocka ärter, legobitar mm mellan tumme och pekfinger. Barnen vill hålla skeden under matning. Stimulera barnens eget ätande och introducera tum och fingergrepp.
  • 12 månader: Barnen har utveckat sin finmotorik och kan plocka saker mellan tumme och pekfinger. Öva med pincett och precisionsgrepp.
  • 18 månader: Barnet kan äta finmotoriskt med olika grepp. Alla barn är olika. Öva, öva, öva. Kom ihåg att det är bra att tidigt få en bra erfarenhet av att kunna äta.  Kladdigt men nyttigt.

Fördelar

A: Skeden är platt vertikalt vilket innbjuder till pincett och precisions greppen.

B: Hå¨let möjliggör att äta med olika tum eller finger grepp alternativt  kontakt med tumme och pekfinger genom hålet.

C: Möjliggör att använda nyckel, fem finger greppet transversalt volar grepp.

D: Skeden är vinlad uppåt vilket gör att det är lättare att komma ner i skålen och få med sig maten upp. Den mesta maten brukar ramla av på vägen upp ur skålen.

E: Näbben på skeden ger stöd inne i handen för barnet.

F: Skeden är mera urgröpt  vilket gör att maten mera mat får plats i skeden.

G: Väldigt låg vikt (4 gram), mycket liten storlek som passar till barnen pyttesmå händer