De sex olika greppen

Transversalt fingergrepp

Transversalt fingergrepp

Nyckelgrepp

Nyckelgrepp

Tumgrepp

Tumgrepp

Transversalt volargrepp

Transversalt volargrepp

Femfingergrepp

Femfingergrepp

Lateralt precisionsgrepp

Lateralt precisionsgrepp

Multigrepp

Sex olika grepp

Här presenteras sex olika grepp som barn kan använda. Dessa är femfinger-, presisions-, tum-, transversalt volar- samt fingergrepp. Samtliga dess grepp är mer användbara grepp än det ”hela handen-grepp” som barn annars tvingas att använda ifall vanliga skedar används. Men I Can-skeden så kan barn träna upp sin fingerfärdighet och det ger en bra övergång från att äta med händerna. Hålet i I Can-skeden ger kontakt mellan barnets pekfinger och tumme, vilket medför att barnet kan sticka tummen eller pekfingret igenom hålet för ett säkert grepp.

Barns utveckling

  • 6 månader: Barn lär sig att äta med händerna.
  • 9 månader: Barn börjar plocka upp saker upp mellan tumme och pekfinger, såsom ärtor och legobitar. Barn vill hålla skeden under matning. Stimulera barnens eget ätande genom att introducera tum- och fingergrepp.
  • 12 månader: Barnet har utvecklat sin finmotorik och kan plocka saker mellan tumme och pekfinger. Öva med pincett och precisionsgrepp.
  • 18 månader: Barnet kan äta finmotoriskt med olika grepp. Alla barn är olika. Öva, öva, öva. Kom ihåg att det är bra att tidigt få en bra erfarenhet av att kunna äta.  Kladdigt men nyttigt.

Fördelar