Multigreppsfunktion

6 olika grepp som barnet kan använda för att öva upp sin finmotorik. I can stimulerar barnet att få mer mat i munnen och spilla mindre.


Transversalt fingergrepp

Nyckelgrepp

Tummgrepp

Transversalt volargrepp

Femfingergrepp

Lateralt precisionsgrepp

 

Funktioner

A; Skeden är platt vertikalt vilket stimulerar barnet att använda precitions greppet. Skedens vinkel gör att barnet lättare kan komma ner i skålen och lyfta upp maten till munnen.
B; Näbben ger extra stöd inuti handen.
C; Skålningen är anpassad så att barnet lätt skall få upp maten på skeden.