Spädbarn med bra motorik lär sig snabbare, SVT 2016-09-28

Spädbarn med bra motorik är bättre på att agera snabbt och har lättare för att lösa kluriga uppgifter visar en studie som gjorts på Uppsala universitet.

Forskaren Janna Gottwald har gjort en ny studie vid Uppsala universitets Barn- och Babylab som handlar om att spädbarn med bra motorik är bättre på att lösa uppgifter som kräver bra tankeförmåga.

Det är den första studien som görs på spädbarn som handlar om sambandet mellan motorisk planering och kognitiv planering. Hon har studerat 70 barn som är 18 månader gamla.

Testade barnens snabbhet

Studien innehöll en del där barnens snabbhet testades och en del där barnen skulle lösa tre olika kognitiva problem.

Satsa på aktiv lek tidigt

Forskaren hittade ett samband mellan hur barnen utförde det motoriska momentet och problemlösningarna.

– De barn som var snabba och framgångsrika i det motoriska momentet var bättre på uppgifterna som krävde arbetsminne, än de långsammare barnen. De var också bättre på att hindra sig själva från att sträcka sig efter den glittriga leksaken. Det visar att det finns ett samband mellan barns motoriska färdigheter och deras kognitiva utveckling. Det är ett starkt argument för vikten av fysisk aktivitet, för att satsa på idrott i skolan och att ha aktiv lek i förskolan, säger Janna Gottwald.

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/spadbarn-med-bra-motorik-lar-sig-snabbare