Ny svensk innovation!

Den världsunika lära äta själv skeden

"Jag kan själv"

I can unika multigreppsfunktion stimulerar barnets utveckling genom att låta barnet utveckla finmotoriken.

I can är patenterad och mönsterskyddad.

I can multigrepps barnsked är en ny svensk uppfinning som gör det lättare för barnet att äta själv. Det är viktigt att barnet tidigt får en positiv erfarenhet av att äta mat.

Skedens nyutvecklade multigreppsfunktion stimulerar barnet att få mer mat i munnen och spilla mindre, detta genom att barnet använder t ex precisions-, nyckel-, transversalt volar-, och tum- greppet.

 

Nyheter